Slide Show

  • label1
  • label2
  • label3

Telekomunikace

  • Konzultační a projekční činnost
  • Akviziční činnost
  • Výstavba nových lokalit
  • Inventarizace technologie
  • Kompletní instalace a deinstalace telekomunikačních technologií
  • DC Zdroje - Instalace, deinstalace a profylaktické prověrky
  • Mikrovlnné spoje - Instalace, deinstalace, frekvenční plánování